home projekten produkties theater info enzo  
 

- de smid
- vakmanschap
- het vuur
- stichting de theatersmederij

 

 

stichting de theatersmederij

Stichting de Theatersmederij bestaat sinds 7 april 2008 en werd opgericht met het doel mogelijkheden te scheppen voor theater dat de ontwikkeling en verrijking van mens en maatschappij op het oog heeft. De Theatersmederij wil op professionele manier theater inzetten om een beweging op gang te brengen in spelers en publiek. Een beweging die plaatsvindt in de wereld van gedachten, emoties, overtuigingen en gedrag en tot doel heeft de mens dichter bij zichzelf en dichter bij de ander te brengen.
De Theatersmederij wil afpellen, blootleggen, ontwapenen, ontmantelen, 'ter sprake' brengen wat zo vaak onbesproken blijft of niet ervaren wordt. Geen zedenprekerij maar het losrammelen van oude ingesleten en normaal bevonden veronderstellingen. De Theatersmederij wil het vanzelfsprekende ontleden en van alle kanten onder ogen brengen. Want wie zichzelf eerlijk in de ogen kijkt, ziet daarin ook de weerspiegeling van de ander.
 
Theatergroep 'het Lab' die van 2005-2008 nog als los-bandige theatergroep functioneerde o.l.v. theatermaker Martine Jongenburger werd als eerste officieel opgenomen als theatergroep van de stichting.
 
Het Lab houdt zich qua vorm bezig met absurd-, montage- lokatie- en ervaringstheater.
Qua inhoud richt het Lab zich op zeer wezenlijke thema's die mens en maatschappij aangaan: asielzoekers, kindslaven, macht en angst, de kracht en kwetsbaarheid van de mens, zuiverheid, liefde, misdaad en straf.
 
Vanaf 2011 worden de aktiviteiten van de Theatersmederij uitgebreid met het theaterduo Ruil & Pimp. Terwijl het Lab zich hoofdzakelijk richt op volwassenen, snijden Ruil & Pimp essentiële thema's aan voor kinderen in de leeftijd van 6 - 11 jaar. Thema's als vriendschap, respect, lef, talent en het volgen van je hart, worden op speelse manier op de schoolpleinen van Apeldoorn aan de orde gesteld.
 
In januari van 2011 komt Martine Jongenburger met haar wens voor de dag om theater te gaan maken met dak- en thuislozen. Zij neemt kontakt op met stichting Formaat met de vraag om begeleiding. De doelstelling van een Theateratelier volgens Formaat, "empowerment en dialoog voor, door en met mensen met een psychosociale achtergrond", past immers uitstekend binnen de algehele doelstelling van de Theatersmederij.
Zo komt het dat begin maart 2011 de Theatersmederij, Formaat en Omnizorg (zorgcentrum voor dak- en thuislozen, verslaafden en GGZ-clienten) met elkaar om de tafel zitten om de mogelijkheden voor een Theateratelier te bespreken. Besloten wordt om vanaf dat moment de schouders eronder te zetten om een Theateratelier in Apeldoorn van de grond te krijgen.
 
Na 2 jaar van voorbereidingen vindt op 25 januari 2013 dan eindelijk het eerste en lang verwachte Theateratelier plaats. De eerste van hopelijk een hele lange reeks!
Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het VSB fonds, het Skanfonds en de Gemeente Apeldoorn. 
 
      
 

 

Copyright 2004-2009 Theaterwerkplaats de Smederij / Ontwikkeling de Ville internet